Ook pesten buiten de werksfeer strafbaar maken

Ook pesten buiten de werksfeer strafbaar maken

maandag 18 februari 2013

Wetsvoorstel om pesten buiten de werksfeer strafbaar te maken.

BRUSSEL - Er groeit een brede politieke consensus om pesten ook buiten de werksfeer strafbaar te maken. Deze week neemt het parlement twee wetsvoorstellen van de SP.A en Open VLD in overweging. De samenleving reageerde geschokt toen na de zelfdoding van de 14-jarige Inias eind vorig jaar bleek dat de jongen zwaar gepest en zelfs afgeperst werd. De (minderjarige) pester ontsnapte evenwel aan strafvervolging, omdat er volgens het parket geen aantoonbaar oorzakelijk verband was. ‘Pesten' as such is op dit moment niet strafbaar. Als de feiten niet gekwalificeerd kunnen worden als stalking, bedreigingen of (on)opzettelijke slagen en verwondingen, biedt de wet geen soelaas. En daar willen de SP.A en Open VLD iets aan doen.

‘Pesten op het werk is strafbaar, maar in andere omstandigheden niet', legt kamerlid Renaat Landuyt (SP.A) uit. Naar analogie met het misdrijf ‘belaging' of stalking, dat Landuyt in 1998 mee invoerde, wil hij ook ‘pesten' als klachtmisdrijf opnemen in het strafwetboek. ‘Vanuit mijn eigen praktijk als advocaat kan ik getuigen dat het strafbaar maken van belaging erg nuttig is gebleken', zegt Landuyt. ‘Veel slachtoffers worden nu effectief geholpen door politie en gerecht, juist omdat er een concreet beschreven delict bestaat.' Voor de strafmaat kijkt Renaat Landuyt naar die voor pesten op het werk: een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete tot 1.000 euro. Als het slachtoffer zich al in een kwetsbare positie bevond – ‘bijvoorbeeld wegens zijn leeftijd, wegens een zwangerschap, een ziekte of een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid' – dan wordt de straf verdubbeld. Eveneens nieuw: ook andere personen dan het slachtoffer kunnen klacht indienen. Dat is van groot belang voor verwanten van slachtoffers die een wanhoopsdaad pleegden zonder klacht in te dienen. Zowel de echtgenoot, geliefde of nabestaanden kunnen naar de rechter stappen, alsook verenigingen en openbare instellingen zoals scholen. Eerder kwam ook Open VLD-kamerlid Carina Van Cauter met een gelijkaardig voorstel op de proppen. Het ziet er dus naar uit dat de paarse parlementsleden snel een meerderheid kunnen vinden voor hun wetsvoorstellen. Deze week neemt het parlement de wetsvoorstellen in overweging, in principe kunnen ze dan volgende week al geagendeerd worden in de commissie Justitie. Landuyt: ‘Als alles goed verloopt, moet pesten voor de zomer in het strafwetboek staan.' CD&V-kamerlid Sonja Becq heeft toch een kanttekening: ‘In plaats van te focussen op straffen, moet de eerste aandacht uitgaan naar preventie, net als bij pesten op het werk.' Dat neemt niet weg, aldus Becq, dat de wetsvoorstellen bespreekbaar zijn. Ook voor Stefaan Van Hecke van oppositiepartij Groen is het idee zeker bespreekbaar, maar hij waarschuwt wel voor de gevaren van steekvlampolitiek. ‘We moeten opletten dat we niet overreageren op actuele feiten. Grondig reflecteren is aangewezen, zeker omdat er angeltjes om de hoek loeren, zoals de bewijslast die niet altijd evident is in pestsituaties.'

maandag 18 februari 2013, - Auteur: Van onze redactrice Marjan Justaert