'De Toekomst van Brugge' gelanceerd

'De Toekomst van Brugge' gelanceerd

maandag 15 september 2014

Op 15 september werd met het Toekomstcongres in het concertgebouw het startschot gegeven van het inspraakproject 'de Toekomst van Brugge'.

Een Dag van de Toekomst in Brugge, het mag gerust ‘historisch’ worden genoemd. Toen we een goed jaar geleden onze beleidsnota lanceerden, was het duidelijk. Wij als stadsbestuur hebben een beleidsvisie, wij hebben de opdracht de stad verder te ontwikkelen, maar we willen ook de mening van de vele Bruggelingen horen en integreren in onze beleidsplannen. Binnen het hoofdstuk democratie, inspraak en participatie van ons beleidsplan kondigden we aan dat we samen met de Bruggelingen (individuele personen, bedrijven, buurtcomités, …) de toekomst van Brugge willen vorm geven. Wij kiezen voor een benadering vanuit de basis: we zetten niet de agenda, maar we vragen die te helpen invullen. Dat is nieuw en grensverleggend voor Brugge.

Burgerparticipatie
Wij spelen daarmee in op een trend die vandaag aansluit bij de grotere mondigheid van de geëmancipeerde burger die zijn weg naar onder meer de sociale media vindt. In plaats van bang toe te kijken, juichen we deze evolutie toe en bieden we de geëngageerde burger een forum. 'De burger bezit de stad', wij willen daarin geloven en samen aan de slag gaan met positieve ideeën en initiatieven die de toekomst van onze stad mee bepalen.’

Dit open startmoment geeft uitgebreid ruchtbaarheid aan onze wens om één en al oor te zijn. Deze ideeën rond burgerparticipatie zijn vooruitstrevend, maar uiteraard zijn we niet van nul gestart. Brugge heeft een traditie op het vlak van inspraak en participatie: op informatie- en inspraakvergaderingen werd en wordt nog steeds de mening van de burger gevraagd. Brugge staat daar ver in en er is meer. De afgelopen jaren kwamen gedreven Bruggelingen naar buiten met waardevolle ideeën. Ik denk daarbij aan het ‘Ei van Brugge,’ waarbij 10 heel positieve, constructieve ideeën de wereld werden ingestuurd. De Stad ging met enkele ervan al actief aan de slag: (beperkt) zwemmen in de Reien, de opwaardering van de Vismarkt, het concept van een creatief ondernemerscentrum … Onze Stadsdiensten hebben heel wat expertise, maar er zit ook veel kennis bij onze Bruggelingen en we kunnen ook die benutten voor onze stad. Brugge staat dus al ver, maar we kunnen nog verder gaan.

Vandaar deze Dag van de Toekomst, een beetje een experiment, een eerste denkoefening om ruimte te geven aan nieuwe dynamieken, om nieuwe kennis bloot te leggen en er zoveel mogelijk uit te halen.

Brugge, stad van de toekomst

Dynamiek is vanavond een kernwoord. Het beeld van Brugge als historische, charmante, romantische stad is algemeen bekend en een belangrijke economische drijfveer voor onze stad. We blijven dat verleden koesteren, maar dit beeld is perfect te verzoenen met een hedendaagse, levende stad waar mensen wonen en werken, een stad waar jonge gezinnen thuis zijn, een stad met vele mogelijkheden voor studenten, voor jonge ondernemers en nieuwe bedrijven … Brugge kan ook in dat opzicht een aantrekkelijke stad zijn. Brugge is klaar voor een hogere versnelling, dat is ook de boodschap van onze Triënnale volgend jaar. Die loopt van mei tot oktober 2015. Het thema is ‘globale verstedelijking met als premisse: wat als de toeristen hier zouden blijven? Voor welke uitdagingen zou Brugge dan staan?’ Brugge zal een tijdlang hedendaagse, beeldende kunst laten zien, maar – en misschien nog belangrijker – de Triënnale kan het denken in en over onze stad veranderen. Brugge en de Bruggelingen kunnen en durven dromen, taboes doorbreken en buiten de lijntjes kleuren. Brugge is klaar voor een nieuw, hedendaags imago.

Brugge, geëngageerde stad
Dames en heren, We vroegen voor deze avond uw medewerking, we polsten naar uw mening en uw ideeën en dat waren en zullen er ongetwijfeld ook later nog veel zijn. Uw grote aanwezigheid vandaag toont bovendien nog maar eens aan hoe geëngageerd de Brugse bevolking in wezen is. Sprekend daarvoor zijn ook de vele actieve buurtcomités. Meer dan 190 buurtcomités vroegen dit jaar al een buurtcheque aan. Bruggelingen voelen zich dus verbonden met hun buurt en willen zich inzetten om die directe leefomgeving aantrekkelijker te maken. Sinds deze zomer is er trouwens extra ondersteuning voorzien voor initiatieven die de cohesie tussen de buren bevorderen: boodschappendienst voor de oudere buurtbewoners, babysitdiensten, kleine buurtbibliotheken, … We wilden vandaag dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de beelden van de actie ‘buurten in beeld’ te laten zien. U ziet de beelden hier vandaag in het Concertgebouw en we ontwierpen ook bierkaartjes die u kunt afhalen in de foyer, aan het ophangbord ‘De Toekomst van Brugge.’ Misschien kunt u er uw volgende buurtfeest mee opfleuren. Ik doe vanavond trouwens graag een warme oproep voor nieuwe initiatieven. Spreek de mensen van onze dienst Stedenbeleid gerust aan. Wij zorgen voor ondersteuning, waar nodig en mogelijk. We hebben daarnaast nog een extra verrassing: Een onschuldige hand koos uit de inzendingen de mooiste foto. De makers van dit beeld mogen als eerste het ‘Wijkpaleis’ in hun buurt verwachten. Het wijkpaleis is nieuw en zal vanaf februari 2015 deel uitmaken van de Uitwijkenkaravaan. Het wijkpaleis is een omgebouwd lunapark dat kan dienen als theaterzaaltje, concertzaaltje, bar … en zal ter beschikking gesteld worden van de buurtcomités. De winnaar van de wedstrijd is “’t Lissewegenartje” uit Lissewege met een foto van het wildbreiproject in de Pol D’hondtstraat. De foto brengt heel mooi in beeld wat je met je buurt kan doen om de samenhorigheid op creatieve manier te bevorderen. Dames en heren, Uw engagement is groot. Wij moeten als stad op een vernieuwende manier durven aan de slag gaan met al deze initiatieven. We gaven vandaag het startschot voor een verdere procesmatige aanpak waarbij zowel de Stad als u een belangrijke rol kunnen spelen. We konden vandaag dromen en brainstormen, maar uiteraard kunnen we niet voor alle projecten een royale subsidie enveloppe voorzien. We moeten realistisch blijven, de middelen zijn niet onbeperkt. Kiezen zal altijd ook een beetje verliezen zijn, maar ik wil vandaag wel uitdrukkelijk het engagement van de Stad uitspreken om actief aan de slag te gaan met de vele voorstellen. Waar mogelijk, kunt u uiteraard ook zelf aan de slag gaan. Dames en heren, Werken aan de toekomst is eigenlijk de geschiedenis van morgen schrijven en die moet Brugge waardig zijn. Dankzij uw ideeën vanavond geven we een mooie aanzet. Ik wil u allen alvast van harte bedanken voor uw massale aanwezigheid en zoals gezegd voor het grote engagement van vanavond. Ik richt mij daarbij tot de vele honderden Bruggelingen, maar ik wil ook de gasten uit andere Vlaamse steden en de buitenlandse gasten uit Londen en Amsterdam van harte bedanken voor hun aanwezigheid. Ik hoop dat we elkaar hebben kunnen inspireren. Dames en heren, beste Bruggelingen, Ik ben ervan overtuigd dat uw inspanningen vanavond zullen lonen. Samen maken we verder werk van de Toekomst van Brugge. U kreeg bij het binnenkomen allen een notitieblokje en een balpen. Een symbolisch geschenkje, want de toekomst is een onbeschreven blad dat we zelf kunnen vullen. De toekomst start nu, we gaan het komende jaar heel hard aan de slag met alle input en doen dit samen met u. We hebben het gehoord vanavond, U als Bruggeling bent eigenlijk de eigenaar van de Stad.